Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27524
Nhan đề: Điếc đột ngột & hướng xử trí
Tác giả: Bùi, Văn Soát
Từ khoá: Điếc đột ngột
Hướng xử trí
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 605 .- Tr.30
Tóm tắt: Điếc đột ngột là tình huống cấp cứu chuyên khoa tai mũi họng, nếu không điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ bị điếc vĩnh viễn. Điếc đột ngột thường gặp ở một bên tai, xuất hiện một cách đột ngột và nhanh, là hội chứng mất sức nghe thần kinh giác quan tối thiểu ở 3 tần số liên tục ở mức độ 30dB trở lên, xảy ra đột trong vòng 12 giờ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27524
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
735.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.