Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27549
Title: Thị trường EU: Cơ hội xuất khẩu hồ tiêu khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh triển khai hiệp định EVFTA
Authors: Bùi, Việt Hưng
Đỗ, Hương Lan
Keywords: EU
Hàng nông sản
Khu vực Tây Nguyên
Phát triển thị trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 04 .- Tr.72-86
Abstract: EVFTA được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đang mở ra những tiềm năng lớn về xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng. Tuy nhiên, để tận dụng được những lợi ích của Hiệp định này, các doanh nghiệp xuất khẩu phải hiểu rõ hơn về những quy định thị trường EU, nhu cầu, thị hiếu hàng nông sản cũng như các kênh phân phối trong thị trường. Trên cơ sở phân tích về thực trạng sản xuất và xuất khẩu mặt hàng hồ tiêu khu vực Tây Nguyên vào thị trường EU. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện khả năng phát triển thị trường đối với sản phẩm này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27549
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.