Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27551
Title: Mục tiêu và những kết quả ban đầu đối với Việt Nam khi thực hiện FTA với Liên minh Kinh tế Á - Âu
Authors: Nguyễn, Thị Thơm
Lê, Thị Hòa
Keywords: FTA
Kết quả
Liên minh Kinh tế Á – Âu
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 04 .- Tr.87-96
Abstract: Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) được đại diện chính phủ các quốc gia ký kết ngày 29/05/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 05/10/2016. Cho đến nay, Hiệp định này đã trải qua hơn 3 năm đi vào thực tế thực hiện, những kết quả đạt được từ Hiệp định này cũng đã dần được thể hiện rõ ràng. Nội dung của bài viết tập trung phân tích những mục tiêu cơ bản và những kết quả ban đầu trong trao đổi thương mại khi thực hiện FTA giữa Việt Nam với các nước EAEU, đánh giá những thành công và hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tận dụng tốt hơn những cơ hội, khắc phục những tác động tiêu cực của hiệp định này trong những năm tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27551
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.