Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Phúc Huy-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Tình-
dc.contributor.authorVũ, Quốc Luận-
dc.contributor.authorHoàng, Thanh Tùng-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hiền-
dc.contributor.authorDương, Tấn Nhựt-
dc.date.accessioned2020-07-03T07:58:01Z-
dc.date.available2020-07-03T07:58:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27554-
dc.description.abstractLạn Kim Hài (Paphiopedilum vittosum) là một loài lan đẹp, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, loài lan này khó nhân giống vô tính, cho tới nay, có rất ít công bố về nhân giống vô tính thành công trên đối tượng này trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng lên sự tái sinh chồi từ nuôi cấy đốt thân của chồi lan Kim Hài in vitro kéo dài trong tối được nghiên cứu. Chồi non lan Kim Hài in vitro (1,5 cm) được nuôi cấy dưới điều kiện tối hoàn toàn trong 3 tháng nhằm kéo dài chồi và tạo thành các đốt riêng biệt. Các đốt riêng biệt được cấp trên môi trường SH và bổ sung riêng lẻ BA, KIN hoặc TDZ để khảo sát khả năng tái sinh chồi. Hiệu quả nhân chồi cũng được ghi nhận trong nghiên cứu này. Kết quả kéo dài đốt thân trong điều kiện tối có chiều cao tốt nhất (5,25 cm) và, số đốt nhiều nhất (3,00 đốt/chồi).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.491-499-
dc.subjectNhân giống in vitrovi_VN
dc.subjectNuôi cấy đốt thânvi_VN
dc.subjectPaphiopedilum villosumvi_VN
dc.subjectSự kéo dài chồivi_VN
dc.titleNhân chồi thông qua nuôi cấy đốt thân hình thành trong tối: một phương pháp mới trong nhân giống cây lan Kim Hài (paphiopedilum villosum)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.