Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27559
Title: Tác động của đại dịch covid – 19 ở Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam
Authors: Lê, Đăng Minh
Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Cách ly
Chuỗi cung ứng
Đại dịch Covid – 19
Suy giảm
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.14-23
Abstract: Trước sự bùng phát và lan rộng chưa có điểm dừng của dịch viêm phổi cấp Covid-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới lập tức có nguy cơ rơi vào trì trệ. Tình trạng đó cũng lập tức tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam - nước có mối liên hệ kinh tế chặt chẽ và sâu rộng tới quốc gia khổng lồ này. Trên cơ sở phân tích các tác động tiêu cực từ sự suy giảm của kinh tế Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam trong thời gian bùng nổ đại dịch Covid-19, bài viết đã trình bày những giải pháp ứng phó của Việt Nam để khắc phục khó khăn và ổn định nền kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27559
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.