Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27569
Title: Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh dịch Covid – 19
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Ảnh hưởng
Châu Á – Thái Bình Dương
Covid – 19
Giải pháp
Tác động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.34-43
Abstract: Bài viết phân tích tác động của dịch Covid – 19 tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương, như: tăng trưởng kinh tế giảm mạnh, chuỗi cung ứng khu vực gián đoạn, hoạt động đầu tư bị thu hẹp, doanh thu của ngành dịch vụ du lịch, khách sạn thiệt hại nghiêm trọng, chứng khoán châu Á giảm mạnh. Bài viết đề cập những giải pháp ứng phó với dịch Covid – 19 của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27569
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.