Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27632
Title: Biểu hiện và tinh sạch các kháng nguyên 56 kda các chủng vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây bệnh sốt mò trong Escherichia coli
Authors: Lê, Thị Lan Anh
Trịnh, Văn Toàn
Phạm, Thị Hà Giang
Bùi, Thị Thanh Nga
Võ, Viết Cường
Hồ, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Lê Huyền Trang
Đinh, Duy Kháng
Keywords: Biểu hiện
Kháng nguyên 56 kDa
Không tan
Orientia tsutsugamushi
Sốt mò
Tinh sạch
Urea
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.533-541
Abstract: Bệnh sốt mò (scrub typhus) là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm bệnh lây truyền từ động vật sang người, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Orientia tsutmtgamushi Gram âm, truyền bệnh cho người qua vết đốt của ấu trùng mò. Hiện nay, việc chẩn đoán bệnh sốt mò chủ yếu dựa trên triệu chứng lâm sàng của bệnh và thường khó phân biệt với các bệnh khác như sốt dengue, sốt rét hay sốt do Leptospira. Vì vậy, một phương pháp có độ nhạy, độ chính xác cao cho chẩn đoán sốt mò đóng vai trò rất quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27632
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.