Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27636
Nhan đề: So sánh cấu trúc hệ vi khuẩn đường ruột của tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) giữa tôm khỏe mạnh và tôm bị bệnh tại Sóc Trăng, Việt Nam
Tác giả: Trần, Trung Thành
Botu Nathan
Lê, Hoàng Đức
Đặng, Thị Hoàng Oanh
Nguyễn, Trung Nam
Chu, Hoàng Hà
Từ khoá: Litopenaeus vannamei
Metabarcoding
Fusobacterium
Thành phần vi khuẩn đường ruột tôm
Vibrio
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.543-551
Tóm tắt: Hệ vi khuẩn đường ruột là một hệ sinh thái phức tạp có liên quan tới nhiều chức năng của cơ thể vật chủ. Sự ổn định của hệ vi khuẩn đường ruột đóng góp vào sự ổn định về sức khỏe và sức đề kháng của vật chủ. Nhiều nghiên cứu đã được xây dựng để tìm hiểu hệ vi khuẩn đường ruột dựa trên các phương pháp nuôi cấy và điện di biến tính truyền thống nhưng chưa đem lại hiệu quả. Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phương pháp giải trình tự thế hệ mới dựa trên vùng gen 16S rRNA (Metabarcoding) đã được phát triển. Từ kết quả so sánh trình tự gen 16S rRNA của các mẫu ruột tôm thu được tại các đầm nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và nhóm đối chứng là một màu ruột tôm thu tại đầm nuôi tôm sú (Penaeus monodon) (ST-PM) và một mẫu mô cơ của tôm thẻ chân trắng (Mô cơ) với ngân hàng cơ sở dữ liệu (16S rRNA) Green genes, thành phần vi khuẩn trong ruột tôm các dân nuôi tôm thẻ chân trắng đã được làm sáng tỏ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27636
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.