Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Trung Thành-
dc.contributor.authorBotu Nathan-
dc.contributor.authorLê, Hoàng Đức-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hoàng Oanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Nam-
dc.contributor.authorChu, Hoàng Hà-
dc.date.accessioned2020-07-06T01:06:17Z-
dc.date.available2020-07-06T01:06:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27636-
dc.description.abstractHệ vi khuẩn đường ruột là một hệ sinh thái phức tạp có liên quan tới nhiều chức năng của cơ thể vật chủ. Sự ổn định của hệ vi khuẩn đường ruột đóng góp vào sự ổn định về sức khỏe và sức đề kháng của vật chủ. Nhiều nghiên cứu đã được xây dựng để tìm hiểu hệ vi khuẩn đường ruột dựa trên các phương pháp nuôi cấy và điện di biến tính truyền thống nhưng chưa đem lại hiệu quả. Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phương pháp giải trình tự thế hệ mới dựa trên vùng gen 16S rRNA (Metabarcoding) đã được phát triển. Từ kết quả so sánh trình tự gen 16S rRNA của các mẫu ruột tôm thu được tại các đầm nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và nhóm đối chứng là một màu ruột tôm thu tại đầm nuôi tôm sú (Penaeus monodon) (ST-PM) và một mẫu mô cơ của tôm thẻ chân trắng (Mô cơ) với ngân hàng cơ sở dữ liệu (16S rRNA) Green genes, thành phần vi khuẩn trong ruột tôm các dân nuôi tôm thẻ chân trắng đã được làm sáng tỏ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.543-551-
dc.subjectLitopenaeus vannameivi_VN
dc.subjectMetabarcodingvi_VN
dc.subjectFusobacteriumvi_VN
dc.subjectThành phần vi khuẩn đường ruột tômvi_VN
dc.subjectVibriovi_VN
dc.titleSo sánh cấu trúc hệ vi khuẩn đường ruột của tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) giữa tôm khỏe mạnh và tôm bị bệnh tại Sóc Trăng, Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.