Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2764
Title: Nghề thầy kiến trúc và cây thánh giá
Authors: Nguyễn, Hồng Thục
Keywords: Kiến trúc
Nhà giáo
Tư duy nghệ thuật
Sáng tác kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 274 .- Tr.34-36
Abstract: Tôi nghiệm thấy rằng: Những con người tự do tự tại trong đức tin của mình, không bị lệ thuộc bởi các ràng buộc lợi ích gia đình, kinh tế, quyền uy, danh vọng… là những người thuộc giới tinh hoa. Nhà giáo rất cần những con người như vậy với nguyên tắc cơ bản hàng đầu là khai mở sự tự do tư duy để đi đến trí tuệ, tự do trong tư cách một dâng hiến xã hội, một chuẩn mực đạo đức – Người nhà giáo, bởi vậy không hổ thẹn với lương tâm và kiến thức của mình, mới dám “cho” học trò những tri thức tinh hoa của xã hội, nghề nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2764
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.