Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27643
Title: Phân lập chủng vi khuẩn Halomonas sp. có khả năng tổng hợp pyruvate từ rừng ngập mặn tỉnh Khánh Hòa
Authors: Ngô, Thị Hoài Thu
Hoàng, Thị Lan Anh
Hoàng, Thị Minh Hiền
Lưu, Thị Tâm
Lê, Thị Thơm
Nguyễn, Cẩm Hà
Kawata YoShikazu
Đặng, Diễm Hồng
Keywords: Hotomonas
Pyruvate
Rừng ngập mặn
Vi khuẩn ưa mặn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.573-579
Abstract: Acid pyruvic (pyruvate) là một chất trung gian quan trọng của sinh vật. Chúng được sử dụng rộng rãi trong sinh tổng hợp các hợp chất có giá trị và phụ gia thực phẩm. Sản xuất pyruvate bằng con đường công nghệ sinh học đang là một lựa chọn tiềm năng nhằm thay thế phương pháp hóa học. Từ 27 mẫu đất bùn của rừng ngập mặn thuộc vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27643
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.