Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27649
Title: An toàn vệ sinh lao động trong ngành Cơ khí máy động lực: Công đoàn Nhà máy Ô tô VEAM phát huy tốt vai trò bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.105-106
Abstract: Qua 10 năm hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM (thuộc Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) không chỉ phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống người lao động (NLĐ), mà còn thực hiện tốt công tác duy trì môi trường "Xanh - sạch - đẹp".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27649
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
245.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.