Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27650
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người yếu thế
Authors: Vân Anh
Keywords: Nâng cao chất lượng
Đào tạo nghề
Người yếu thế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.109-110
Abstract: Đào tạo nghề cho người yếu thế là một chính sách luôn được Chính phủ chú trọng trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác dạy nghề cho người yếu thế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Người yếu thế vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và hòa nhập cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27650
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
331.89 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.