Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27654
Title: Đo lường co dãn của cầu thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam bằng mô hình hệ thống cầu LA / AIDS
Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Cầu thực phẩm và đồ uống
Co dãn của cầu theo giá và thu nhập
Hệ thống cầu
Mô hình AIDS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 119 .- Tr.14-21
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đo lường độ co dãn của cầu đối với các thực phẩm và đồ uống thông dụng trong các hộ gia đình Việt Nam theo giá và thu nhập. Bài viết áp dụng phương pháp ước lượng hai bước với Mô hình hệ thống cầu gần lý tưởng do Deaton và Muellbauer (1980) đề xuất, dựa trên bộ số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2014 của Tổng cục thống kê. Kết quả cho thấy ngoại trừ thịt bò, sữa tươi, bia và đồ uống đóng chai, các thực phẩm và đồ uống khác tương đối ít co dãn theo giá. Khi thu nhập tăng thì cầu sẽ tăng lên, trong đó, cầu với cá và tôm, sữa tươi và bia tăng nhanh hơn do tương đối co dãn với thu nhập. Những đặc điểm này có tác động đối với chi tiêu hộ gia đình và chiến lược của các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27654
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.