Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27659
Title: Israel phát triển du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Authors: Trần, Thị Lan
Đào, Duy Tuấn
Keywords: Israel
Nông nghiệp du lịch
Công nghệ cao
Ứng dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.44-45
Abstract: Bài viết nêu công nghệ trữ nước và sử dụng nước ở sa mạc; sử dụng công nghệ trong chăn nuôi; cải tiến thung lũng Avara ở Israel thành điểm du lịch vườn địa đàng của thế giới (Garden of Eden); và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27659
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
443.18 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.