Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2767
Title: Thiết kế nhà văn phòng theo hướng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam
Authors: Ngô, Hoàng Ngọc Dũng
Nguyễn, Thu Vân
Keywords: Nhà văn phòng
Tiết kiệm năng lượng
Thiết kế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 274 .- Tr.64-69
Abstract: Việc nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công trình, trong đó có các công trình văn phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành Xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải CO2 cũng như để thích ứng với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của nước ta, việc giảm tiêu thụ năng lượng trong các công trình có thể được thực hiện bằng việc giảm thời gian sử dụng điều hòa không khí (ĐHKK) và tăng cường thông gió tự nhiên (TGTN) cho công trình, đặc biệt là cho các tòa nhà văn phòng (thường được thiết kế đóng kín để sử dụng ĐHKK). Bài viết phân tích những hạn chế trong thiết kế nhà văn phòng hiện nay tại Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp có thể áp dụng khi thiết kế không gian và mặt đứng của tòa nhà, nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức TGTN, qua đó nâng cao hiệu quả năng lượng và chất lượng môi trường không khí trong công trình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2767
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.