Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27678
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị
Authors: Đoàn, Ngọc Phi Anh
Hoàng, Lê Phương Thảo
Keywords: Vận dụng
Nhân tố ảnh hưởng
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 119 .- Tr.22-28
Abstract: Từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, kế toán quản trị (KTQT) đã ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong các doanh nghiệp và KTQT ngày càng khẳng định là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ở Quảng Trị, DNNVV chiếm tỷ trọng rất lớn nên việc vận dụng KTQT có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV. Tuy nhiên, việc vận dụng KTQT đã được thực hiện như thế nào? Nhân tố nào ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT trong các doanh nghiệp ở Quảng Trị vẫn chưa được nghiên cứu. Bài viết này được tiến hành dựa trên khảo sát 100 doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ và vừa ở Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cạnh tranh, phân cấp quản lý, trình độ nhân viên và mức độ áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý là các nhân tố có tác động cùng chiều đến việc vận dụng KTQT trong các doanh nghiệp tại Quảng Trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27678
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.