Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2770
Title: Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc những sơ phác của KTS Frank O'Gehry
Authors: Tôn, Đại
Keywords: Tác phẩm kiến trúc
Frank O’Gehry
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 274 .- Tr.87-93
Abstract: Trường phái Kiến trúc Phi Cấu tạo (Deconstruction) còn được gọi là Giải tỏa kết cấu do Peter Eisenman đưa ra từ năm 1988 và KTS Mỹ Frank O’Gehry là tác giả của nhiều công trình phi cấu tạo xuất sắc. Những sơ phác công trình của ông gây kinh ngạc giới kiến trúc vì những nét vẽ tài hoa phức tạp và rối rắm diễn đạt tư tưởng sáng tạo hình khối không gian tác phẩm của mình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2770
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.