Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27726
Title: Đổi mới dạy nghề theo xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Vân Anh
Keywords: Dạy nghề
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.110-111
Abstract: Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) Sẽ mang lại những thách thức trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Trong đó, nhiều ngành nghề cũ mất đi, ngành nghề mới ra đời, nên bắt buộc danh mục đào tạo cũng phải thay đổi theo - Đó là nhận định của các chuyên gia về xu thế phát triển của giáo dục nghề nghiệp ở thời điểm hiện nay và trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27726
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
362.52 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.