Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27745
Title: Lập trình tham số để gia công các bề mặt có quỹ đạo phức tạp trên trung tâm gia công CNC 5 trục
Authors: Nguyễn, Ngọc Kiên
Trần, Ngọc Tiếp
Phạm, Văn Hùng
Keywords: Máy CNC
Lập trình tham số
Chương trình Macro
Chương trình con
Gcode
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 09 .- Tr.24-28
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp, kỹ thuật lập trình tham số để chế tạo các sản phẩm có biên dạng và quỹ đạo phức tạp trên trung tâm gia công CNC 5 trục SIEMENS; ngoài ra, lập trình mô phỏng trước khi sản xuất thực tế để tăng khả năng đạt độ chính xác khi gia công cũng như chuẩn bị công nghệ. Qua kỹ thuật mô phỏng và lập trình tham số đã gia công được chi tiết cầu không gian cho hệ giản liên kết trong không gian với độ chính xác cao trên trung tâm gia công 5 trục Siemens DMU65 Monoblock DMG Mori.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27745
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.47 kBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.