Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27752
Title: Xu hướng du lịch xanh hướng tới phát triển bền vững
Authors: Hoàng, Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Du lịch xanh
Tăng trưởng xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.22-23
Abstract: Với đặc thù là ngành tổng hợp, hoạt động của ngành du lịch có những tác động không nhỏ đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, ngành du lịch đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình thực hiện tăng trưởng xanh (TTX) và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch xanh hướng tới phát triển ngành du lịch bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27752
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.