Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27755
Title: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn nội sinh cây bắp lai có khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng
Authors: Nguyễn, Quốc Khương
Trần, Ngọc Hữu
Lê, Vĩnh Thúc
Trần, Hoàng Em
Hứa, Hữu Đức
Lâm, Dư Mẩn
Nguyễn, Kim Quyên
Trần, Chí Nhân
Lý, Ngọc Thanh Xuân
Keywords: Bắp lai
Cố định đạm
Đất phù sa
Hòa tan lân
Vi khuẩn nội sinh
Tổng hợp IAA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.13-18
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là tuyển chọn được dòng vi khuẩn nội sinh trong rễ cây bắp lai trồng trên đất phù sa có khả năng thay thế phân hóa học. Hai mươi hai mẫu rễ bắp lai được thu thập tại xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Đa Phước, Vĩnh Lợi và thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27755
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.