Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27758
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng cảm ứng và sinh trưởng, phát triển của cây ngưu tất dưới tác động của tia gamma nguồn CO⁵⁰
Tác giả: Trịnh, Văn Vượng
Nhữ, Thu Nga
Nguyễn, Văn Khiêm
Trần, Văn Thắng
Nguyễn, Quang Tin
Nguyễn, Văn Tâm
Từ khoá: Tia ganmra
Ngưu tất
Achyranthes bicientata
Đột biến
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.19-24
Tóm tắt: Ngưu tất là một trong các cây thuốc đầu vị, được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền cũng như hiện đại. Nghiên cứu này trình bày khả năng cảm ứng và sinh trưởng, phát triển của cây ngưu tất khi được chiếu tia gainma. Kết quả cho thấy, tỷ lệ này mầm, tỷ lệ biến dị và đặc điểm của cây ngưu tất chịu sự tác động của tia gamma. Liều chiếu xạ tới hạn được xác định trong thực nghiệm là khoảng 11 đến 12 krad. Các đặc điểm có lợi trong chọn giống như chiều dài củ, đường kinh củ, khối lượng củ xuất hiện nhiều ở liều chiếu từ 7-15 krad. Kết quả nghiên cứu là cơ sở chọn lọc các dòng ngưu tát đột biến có tiềm năng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27758
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.