Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27769
Title: Xây dựng cùng thúc tính hệ số thấm bão hòa dự trên một số tính chất lý hoá học cơ bản của đất
Authors: Phạm, Văn Quang
Keywords: Hệ số thấm bão hoà
Tính chất đất
Công thức ước tính.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.48-54
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác động của một số tính chất đất đến tính thấm của đất bão hoà nước (ví dụ trong đất lúa). Qua đó lựa chọn các tinh chất đất có quan hệ chặt chẽ với tính thấm để xây dựng công thức tính nhanh...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27769
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.