Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2776
Nhan đề: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng : Giá trị nghệ thuật & những thách thức với thời gian
Tác giả: Lê, Minh Sơn
Từ khoá: Kiến trúc thuộc địa Pháp
Đà Nẵng
Giá trị nghệ thuật
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 274 .- Tr.82-84
Tóm tắt: Sau hơn một nửa thế kỷ thuộc địa, sự hiện diện của một vài công trình cũ còn lại trên mảnh đất Đà Nẵng như muốn nhắc nhở rằng: Kiến trúc địa phương nơi đây đã từng được ghi dấu ấn bởi người Pháp. Những công trình thuộc địa từng được ví như là biểu tượng của một sự thống trị, tuy nhiên ở khía cạnh khác chúng cũng cho thấy thành phố đã trải qua một thời kỳ phát triển hào hùng trong lịch sử. Quá trình tiếp biến của thời gian đã giúp cho Đà Nẵng có được một hình thái đô thị đặc trưng, trong đó kiến trúc thuộc địa Pháp là một bộ phận quan trọng góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng đó.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2776
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.2 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.