Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27789
Title: Ảnh hưởng của chế độ sửa đá đến lực cắt khi mài lỗ
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Trần, Thị Phương Thảo
Lê, Xuân Hưng
Keywords: Mài lỗ
Sửa đá
Taguchi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.24-27
Abstract: Bài báo giới thiệu về ảnh hưởng của các thông số chế độ sửa đá đến lực pháp tuyến khi mài lỗ. Các thông số được khảo sát gồm: Số lượt sửa đá siêu tinh, chiều sâu sửa đá thô /tinh. số lượt sửa đá thô/tinh và lượng chạy dao khi sửa đá. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm Taguchi được áp dụng và với 18 bộ thông số thí nghiệm đã đánh giá mức độ và xu hướng ảnh hưởng của chế độ sửa đá đến lực cắt khi mài lỗ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27789
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
571.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.