Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27842
Nhan đề: Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tình nguyện để xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh
Tác giả: Lê, Quốc Phong
Từ khoá: Tăng cường đoàn kết
Xây dựng tổ quốc
Thanh niên
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 927 .- Tr.21-25
Tóm tắt: Luôn quán triệt sâu sắc chân lý đoàn kết là sức mạnh ở mọi giai đoạn của sự nghiệp cách mạng, tập hợp xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong thanh niên thường xuyên là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Những năm gần đây, phát huy nền tảng được tạo dựng qua nhiều thế hệ, Đoàn và Hội không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27842
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
998.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.