Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27842
Title: Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tình nguyện để xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh
Authors: Lê, Quốc Phong
Keywords: Tăng cường đoàn kết
Xây dựng tổ quốc
Thanh niên
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 927 .- Tr.21-25
Abstract: Luôn quán triệt sâu sắc chân lý đoàn kết là sức mạnh ở mọi giai đoạn của sự nghiệp cách mạng, tập hợp xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong thanh niên thường xuyên là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Những năm gần đây, phát huy nền tảng được tạo dựng qua nhiều thế hệ, Đoàn và Hội không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27842
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
998.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.