Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27850
Title: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công
Authors: Phạm, Hữu Hanh
Văn, Khắc Giang
Keywords: Bê tông cường độ cao
Công trình thủy công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 06 .- Tr.68-71
Abstract: Trong các công trình thủy công, vật liệu bị phá hoại rất nhanh, đặc biệt là dưới tác dụng của dòng chảy có lưu tốc lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu phù hợp với những công trình quan trọng này rất cần thiết. Trong bài báo này, các tác giả trình bày phương pháp chế tạo bê tông cường độ cao dùng làm lớp kết cấu mặt ngoài cho các công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. Từ đó các tác giả đã kiến nghị chế tạo bê tông cường độ cao dùng cho các công trình thủy công bằng vật liệu trong nước. Bê tông này có khả năng chịu mài mòn, chịu uốn, chống thấm tốt, cao gấp 2,5 đến 4 lần so với bê tông mác 30 đang sử dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27850
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.