Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27854
Title: Kết quả và bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng ở Trường Đại học Duy Tân
Authors: Võ, Thanh Hải
Keywords: Bài học kinh nghiệm
Xây dựng Đảng
Đại học Duy Tân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 927 .- Tr.96-100
Abstract: Hai mươi lăm năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong trường học ngoài công lập; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám hiệu (BGH) và Hiệu trưởng nhà trường lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở thành phố Đà Nẵng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27854
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
972.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.