Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2786
Title: Tự hào đứng trong hàng ngũ hội KTS Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Chính
Keywords: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Kiến trúc sư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.8
Abstract: Chúng tôi luôn tự hào về khả năng của chính mình về kiến trúc sư trong suốt khoảng thời gian làm nghề. Từ đó chúng tôi luôn đúc kết kinh nghiệm, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau tôi và học hỏi những thế hệ trước tôi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2786
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_844.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.