Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27863
Title: Rủi ro từ nhận thế chấp hàng hóa luân chuyển và tài sản bảo đảm của chủ sở hữu đang tham gia vụ án khác
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Quản trị rủi ro
Thế chấp
Hàng hóa luân chuyển
Tài sản đảm bảo
Chủ sở hữu đang tham gia vụ án khác
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 18 .- Tr.8-12
Abstract: Bài viết nêu qui định của pháp luật về điều kiện của tài sản bảo đảm; trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hàng hóa luân chuyển thế chấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27863
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.