Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2787
Title: Lớn lên cùng kiến trúc nước nhà
Authors: Nguyễn, Thụy Kha
Keywords: Kiến trúc Việt Nam
Lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.39
Abstract: 70 năm nhìn vào lịch sử, thấy mối nhân duyên này cũng thật thú vị, bởi vì kiến trúc là nghệ thuật thiết kế công trình làm đẹp cho đời và phục vụ cho con người theo sự biến thiên thời gian. Từ khi ra đời, trong những năm tháng trường chinh chống Pháp có lẽ công trình kiến trúc đẹp đẽ nhất là công trình nhà sàn của Bác.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2787
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_911.88 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.