Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27870
Title: Phú Yên thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững với vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
Authors: Nguyễn, Hoài Sơn
Keywords: Phú Yên
Tây Nguyên
Nam Trung Bộ
Du lịch
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 928 .- Tr.91-95
Abstract: Xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng, thời gian qua, trên cơ sở những lợi thế so sánh, Phú Yên đã có nhiều hoạt động thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói” phát triển, trong đó có tăng cường hoạt động liên kết với vùng Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27870
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
951.83 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.