Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27874
Title: Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc và một vài gợi ý tham chiếu cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Phương
Keywords: Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc
Gợi ý tham chiếu
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 928 .- Tr.106-111
Abstract: Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc (KORUS FTA) có hiệu lực năm 2012 được đánh giá là một trong những hiệp định thương mại tự do song phương toàn diện và cập nhật nhất mà Mỹ đã ký kết với các nước. Tháng 1-2019, KORUS FTA một lần nữa được thông qua sửa đổi nhằm hiện thực hóa tiềm năng kình tế lớn hơn cho Mỹ và Hàn Quốc. Quá trình đàm phán, sửa đổi, cũng như những kết quả đạt được của hiệp định thương mại này là kinh nghiệm tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền thương mại toàn cầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27874
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.