Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2788
Title: Gánh nặng trên vai thế hệ KTS hôm nay
Authors: Nguyễn, Thúc Hoàng
Keywords: Kiến trúc sư
Kiến trúc Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.40-41
Abstract: Hơn 70 năm qua, trong muôn vàn khó khăn từ bối cảnh xã hội đến con người, đặc biệt về nghề nghiệp, cả trong tư duy đến thực tiễn đời sống, nhưng ở góc độ xem bản chất kiến trúc là phục vụ con người thì có thể mạnh dạn nói rằng: Kiến trúc – xây dựng 70 năm qua đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội ở mọi giai đoạn lịch sử giải phóng, bảo vệ, xây dựng tổ quốc, tạo dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh. Nhưng ngày nay nó đang là một gánh nặng mà chúng ta đang cần phải quan tâm và đối mặt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2788
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.