Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27890
Title: Chuyện về xây dựng một ê-kíp
Authors: Trần, Minh Ngọc
Keywords: Đảng viên
Xây dựng đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 929 .- Tr.98
Abstract: Bài viết nói về công cuộc đấu tranh làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, của bộ máy nhà nước và làm lành mạnh các quan hệ xã hội đang được đại đa số các đảng viên và nhân dân quan tâm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27890
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
181.49 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.