Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27892
Nhan đề: Về cơ chế “chấp bút” tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí E10 nhiệm kỳ 2020 - 2021
Tác giả: Nguyễn, Việt Lâm
Từ khoá: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Việt Nam
Ủy viên không thường trực
Nhiệm kỳ 2020-2021
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 929 .- Tr.106-111
Tóm tắt: Với kết quả phiếu bầu cao kỷ lục (192/193 phiếu), kể từ ngày 1-1-2020, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 (E10) và vị trí Chủ tịch tháng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tham gia đảm nhiệm vị trí E10, Việt Nam có thể sẽ “chấp bút”, chủ trì/đồng chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn kiện của Hội đồng Bảo an và chủ trì thương lượng các văn kiện này. Việc đảm nhiệm cơ chế “chấp bút” sẽ mang đến cho Việt Nam cả những cơ hội lẫn thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2021.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27892
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.