Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27905
Title: Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy Kinh Môn
Authors: Đoàn, Nam Đàn
Keywords: Bài học kinh nghiệm
Xây dựng nông thôn mới
Huyện ủy Kinh Môn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.90-94
Abstract: Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bộ mặt nông thôn của huyện đang dần thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27905
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
990.28 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.