Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27907
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hải-
dc.date.accessioned2020-07-07T08:40:17Z-
dc.date.available2020-07-07T08:40:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27907-
dc.description.abstractCuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có quyền con người. Để phát huy được cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực, các quốc gia cần đánh giá tác động của cuộc cách mạng này một cách toàn diện, trong đó có tác động đến quyền con người.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.102-106-
dc.subjectCách mạng công nghiệp 4.0vi_VN
dc.subjectQuyền con ngườivi_VN
dc.titleTác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con ngườivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.