Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27909
Title: Xăng dầu ở nhà máy lọc dầu Dung Quất được sản xuất như thế nào
Keywords: Xăng dầu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Quy trình sản xuất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.113-114
Abstract: Khi quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước tại Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), Chính phủ Việt Nam đã trao cho nhà máy này nhiều nhiệm vụ tối quan trọng. Đó là mở đường cho nền công nghiệp lọc hóa dầu của quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27909
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
373.83 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.