Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27909
Nhan đề: Xăng dầu ở nhà máy lọc dầu Dung Quất được sản xuất như thế nào
Từ khoá: Xăng dầu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Quy trình sản xuất
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.113-114
Tóm tắt: Khi quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước tại Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), Chính phủ Việt Nam đã trao cho nhà máy này nhiều nhiệm vụ tối quan trọng. Đó là mở đường cho nền công nghiệp lọc hóa dầu của quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27909
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
373.83 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.