Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2791
Title: Hội KTS Việt Nam mái nhà chung của giới nghề
Authors: Bích Vượng
Ánh Dương
Kim Thúy
Keywords: Kiến trúc sư
Kiến trúc Việt Nam
Nghề kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.42-44
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, Hội KTS Việt Nam luôn giữ vững vai trò “Mái nhà chung”, dẫn dắt, kết nối, khuyến khích giới nghề tiếp cận xu hướng kiến trúc hiện đại, kiến trúc sinh thái và phát triển bền vững. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, TCKT đã ghi nhận các ý kiến về vai trò của Hội KTS Việt Nam với góc nhìn của các KTS trẻ, doanh nghiệp và các hội viên đang làm nghề trên khắp cả nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2791
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.