Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27910
Title: Giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường cho sinh viên
Authors: Lê, Thị Thùy Dung
Keywords: Giáo dục
Trách nhiệm xã hội
Tài nguyên môi trường
Sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14 .- Tr.55-56
Abstract: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là hoạt động không thể thiếu trong hệ thống giáo dục các trường đại học. Giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ (BV) TN&MT là nền tảng của giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Ngành TN&MT. Bởi vì giáo dục trách nhiệm xã hội về BV TNMT sẽ định hướng giá trị, điều chỉnh hành vi nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành và bồi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên ngành TN&MT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27910
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.