Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27912
Title: Để giám sát, kiểm soát quyền lực khi thực hiện mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp”
Authors: Nguyễn, Văn Giang
Keywords: Quyền lực
Kiểm tra, giám giám
Bí thư cấp ủy
Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.9-14
Abstract: Quyền lực là một khái niệm có tính chất tương đối nên có rất nhiều quan niệm khác nhau về nó, như là quyền được định đoạt công việc quan trọng và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy; là khả năng gây ảnh hưởng tới các quyết định cá nhân hay tập thể; là khả năng làm thay đổi cách hành xử của người khác để đạt được những gì mình muốn,...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27912
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.