Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27921
Title: Hệ sinh thái truyền thông trong điều kiện mới - tác động và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Hệ sinh thái truyền thông
Đề xuất
Báo chí
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.71-76
Abstract: Sau gần 22 năm gia nhập mạng in-tơ-nét toàn cầu, báo chí Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Dưới tác động của khoa học - công nghệ hiện đại, sự xuất hiện của truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông mới góp phần hình thành hệ sinh thái truyền thông đa dạng, buộc báo chí phải thay đổi để phục vụ nhu cầu của công chúng ngày càng khắt khe, hiểu biết hơn. Điều này là thách thức đối với công tác quản lý báo chí ở nước ta, đòi hỏi có nhiều giải pháp để quản lý phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27921
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.