Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27921
Nhan đề: Hệ sinh thái truyền thông trong điều kiện mới - tác động và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Hệ sinh thái truyền thông
Đề xuất
Báo chí
Quản lý nhà nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.71-76
Tóm tắt: Sau gần 22 năm gia nhập mạng in-tơ-nét toàn cầu, báo chí Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Dưới tác động của khoa học - công nghệ hiện đại, sự xuất hiện của truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông mới góp phần hình thành hệ sinh thái truyền thông đa dạng, buộc báo chí phải thay đổi để phục vụ nhu cầu của công chúng ngày càng khắt khe, hiểu biết hơn. Điều này là thách thức đối với công tác quản lý báo chí ở nước ta, đòi hỏi có nhiều giải pháp để quản lý phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27921
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.