Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27923
Title: Mười năm phối hợp thông tin, tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương, cơ quan, đơn vị
Authors: Phạm, Văn Vững
Keywords: Thông tin, tuyên truyền
Biển, đảo
Quân chủng Hải quân
Địa phương, cơ quan, đơn vị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.81-85
Abstract: Giai đoạn 2009 - 2019, Quân chủng Hải quản và các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27923
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.