Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27924
Title: Tỉnh Bến Tre với Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”
Authors: Bạch Mai
Keywords: Bến Tre
Khởi nghiệp
Phát triển doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.91-94
Abstract: Với phương châm “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo ” cùng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sau 3 năm triển khai, Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp khá hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27924
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
798.81 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.