Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27928
Title: Phân tích và đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Lê, Thị Hà Xuyên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt - Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán để nhằm tăng cường độ tin cậy, nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong thời gian tới.
Description: 141 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27928
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.